Třída s rozšířenou tělesnou výchovou

U dětí budeme zvyšovat pohybovou aktivitu cvičením 2x týdně v tělocvičně.
Půjde o průpravu a základy: míčových her  
  atletiky  
  gymnastiky  
Vše bude probíhat formou hry s cílem rozvíjet všestrannou tělesnou zdatnost dětí.  
Míčové hry: procvičení techniky házení, chytání, kopaní, driblování, hod na koš
Kolektivní hry: dodržování pravidel
  radost ze hry 
  umět přijmout prohru
  neubližovat si vzájemně
  zapojit se do kolektivu
zvyšujeme u dětí obratnost
  postřeh
  koordinaci pohybů
Atletika: skok do dálky - důležitá fáze odrazu  
  běh
  skok do výšky - odraz, technika
  hod míčem do dálky
pěstujeme u dětí vytrvalost
  techniku
  obratnost
  podporujeme zdravou soutěživost
Gymnastika: rozvíjet její základy
  cvičení na nářadí
  cvičit celkové zpevnění a uvolnění těla  
  nároky zvyšovat podle individuálních potřeb dětí  
rozvíjíme:  obratnost  
  tělesnou zdatnost  
  správné držení těla  
  posilování a zpevnění svalstva