DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí

Zápisový lístek

                                   

 

V týdnu od 7. - 11.5.2018 se koná zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Do mateřské školy se pro školní rok 2018/2019 přednostně příjímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího, čtvrtého a pátého roku věku,

pokud mají místo trvalého pobytu.

Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání od školního roku 2018/2019 povinné.