Hastrman tatrman jazýčky nám rozhýbal

-       nový projekt logopedické prevence v naší mateřské škole

 

Mnoho dětí trápí logopedické vady a standardní nápravné metody běžně používané v mateřských školách je nebaví. Proto jsme se s pomocí ministerstva školství rozhodly uchopit tento    problém z jiné strany, zkrátka se přizpůsobit dětem dneška. Projekt jsme koncipovali tak, aby byly využívány moderní média, která děti zajímají a láká je práce s nimi.

 

Celý projekt zaštiťuje MŠMT a z čerpaných peněz jsme samozřejmě nakoupili některé klasické pomůcky, ale hlavně jsme se soustředili na ICT technologie, byla zakoupena nová plně vybavená interaktivní tabule, pět kvalitních tabletů a softwarové vybavení na veškerá tato média.

 

Jak bude projekt fungovat v praxi?

 

V každé třídě budou mít děti k dispozici logopedický koutek vybavený pomůckami a hrami vhodnými pro danou věkovou skupinu, které děti budou v této oblasti rozvíjet.  Děti si budou moci sami volit aktivitu a pracovat ve skupinkách, samostatně, nebo pod vedení učitelky v rámci individuální péče. Budeme sledovat, které z pomůcek jsou dětmi nejhojněji využívány a podle toho budeme koutky dále dovybavovat.

 

V současnosti disponujeme dvěmi interaktivními tabulemi, ty budou minimálně jednou týdně využívat učitelky s předškolními dětmi. Cílem této skupinové práce je kooperace dětí s logopedickou vadou a s dětmi, kteří již mají tuto problematiku zvládnutou a mohou tak dát ostatním dětem zpětnou vazbu a poskytnout jim pozitivní mluvní vzor.

 

Tablety se softwarem firmy PMQ zaměřeným na logopedii budou děti využívat k individuálnímu procvičení hlavně při volných hrách.

 

V naší počítačové učebně budou jednou týdně pracovat děti s logopedickou vadou na speciálních programech rozvíjející mluvní dovednosti- výslovnost, rozšíření slovní zásoby, porozumění textu a formulování myšlenek. Díky sluchátkům mohou děti pracovat dle individuálních potřeb a možností, nebo spolupracovat ve skupině a využít data-projektor.

 

Paní učitelky s logopedickým kurzem budou i nadále pracovat 1x týdně na vyvozování hlásek se skupinou dětí vyžadující speciální logopedickou péči. Děti se mohou těšit na nové kamarády v podobě maňásků: hrošíka „Diblíka“ a kloučka „Breptu“, s nimi je bude práce jistě bavit mnohem víc. Paní učitelky budou písemně či ústně doporučovat vhodné metody k domácí přípravě. V případě zájmu rodičů si budu moci domluvit společnou konzultaci.

 

V průběhu roku Vás pozveme na ukázkovou hodinu, kde budete mít možnost vidět možné způsoby využití nových pomůcek. Mimo jiné Vám ukážeme možnosti využití „chytrých telefonů“ a tabletů s operačním systémem Aneroid k procvičování logopedie.

 

 

Těšíme se na spolupráci.

Nezapomeňte prosím, že jde o Vaše děti a společně jim můžeme poskytnout lepší pozici pro vstup do školy.