třída Montessori

 

       

     Ve třídě Montessori děti pracují různými, i netradičními způsoby práce. Kromě hraček a her používají i originální holandské učební pomůcky, které svou názorností vedou ke snadnějšímu chápání a osvojování si nových poznatků a dovedností. V příjemném klidném prostředí, plném podnětných činností a zábavy, si děti přirozeně rozvíjejí zručnost, myšlení a samostatnost, mají možnost učit se novým věcem vlastním tempem. Veškeré aktivity vedou k pěstování osobnosti dítěte.