Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

úřední deska:


přijatí uchazeči do 1.tříd


------------------------
Přijímací řízení na střední školy
(podávání přihlášek, zápisový lístek) - informace


------------------------
EduPage


Systém
EduPage nabízí množství funkcí - komunikace (rodič-škola), přehledy známek, rozvrhy hodin, jídelníček…a další.
Pro vstup do systému je zapotřebí vyplnit email v níže uvedeném formuláři, na který budou následně odeslány přihlašovací údaje.
FORMULÁŘ - pro registraci do systému EduPage


------------------------
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - poradenské služby


------------------------
Ke kontaktování
JÍDELNY používejte pokud možno e-mail: jidelna@zshelsinska.cz - při odhlašování obědů/svačinek uvádějte: jméno a příjmení, třídu a datum


CENA STRAVNÉHO


-----------------------
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019


střednědobé výhledy rozpočtů 2020-2024 příspěvkových organizací


oznámení o zveřejnění


-----------------------
Podpora škol - Šablony pro ZŠ a MŠ Tábor Helsinská


------------------------
Obecně závazné vyhlášky města Tábora:
- O školských obvodech spádových základních škol zřízených městem Tábor


- O školských obvodech spádových mateřských škol zřízených městem Tábor


-----------------------
Naše škola je zapojena do projektu BOS - bez obav spolu -
registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.
další články a informace:


- doučování matematiky


Orientační běh
- tréninky, leták, video


TestyTesty - testování nejen pro žáky


Kraje pro bezpečný internet - on-line kvíz o ceny a e-learningové kurzy


linka bezpečí pro děti a mládež


internetová poradna
pro mladé a dospívající


jazyky-online - výuka cizích jazyků; pro děti ; anglická abeceda ; nepravidelná slovesa


MEMOSTATION - výukový program cizích jazyků - ZDARMA


závislost přes počítač - není Vaše dítě gambler?


 

počet návštěv: 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky