...ekomapa... - Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

...ekomapa...

škola > granty, projekty


Projekt Ekomapa okolí školy na „Sojčáku“ financovaný z Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání ,výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 a městem Tábor.

Cílem projektu je seznámit se, zkoumat a zmapovat nejbližší okolí školy z environmentálního hlediska. V rámci programu žáci 1. i 2. stupně realizují tyto aktivity:
 - Ve vytyčených lokalitách v okolí školy žáci provedou výzkum jednotlivých ekosystémů.
 - Shromáždí přírodniny, fotografie a získají podklady pro ekomapu.
 - Ze získaných materiálů žáci vytvoří velkoplošnou ekomapu okolí školy.
 - Přírodniny a fotografie budou instalovány ve škole.
 - Na závěr projektu žáci prezentují získané poznatky na školní ekologické konferenci.


 Hana Sládková 

počet návštěv: 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky