...historie... - Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

...historie...

škola


               Základní škola v Táboře, Helsinská 2732 byla slavnostně otevřena 1. září 1982. Zařadila se do skupiny škol se specializací
rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Každoročně byla na 2. stupni otevřena jedna třída s tímto zaměřením. Absolventi těchto tříd patřili vždy mezi nejlepší žáky naší školy, ale též gymnázií a středních škol.  Tato specializace byla zrušena v roce 2008.
              1.1.2005 jsme se sloučili se školou Světlogorská 2771.
              V dnešní době navštěvuje školu 507 žáků. Škola má 21 tříd v 9 ročnících. Vyučuje zde 34 pedagogů. Do školní družiny je zapsáno 150 žáků do 5 oddělení. Chod školy zabezpečuje 10 provozních zaměstnanců. Škola má vlastní školní jídelnu, kde se stravuje 400 žáků a 46 dospělých. Škola se může pochlubit dvěma počítačovými učebnami, z nichž každá je využívána nejen pro výuku, ale i mimoškolní činnosti tj. kroužky výpočetní techniky. Je vybavena odbornými učebnami pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu a hudební výchovy. Díky projektu je každá třída vybavena interaktivní tabulí.
Škola má možnost plně využívat sportovní halu, tělocvičny a přilehlé hřiště, kde pod vedením odborných učitelů a trenérů v hodinách tělesné výchovy i v kroužcích zaměřených na sport plně rozvíjíme pohybovou kultivaci žáků.
             Škola je od roku 2000 členem klubu ekologické výchovy. Pořádá řadu akcí, tradicí je celoškolní projekt Den Země zaměřený na akce s ochranou životního prostředí...


 

počet návštěv: 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky