Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

úřední deska:


informace ke
SBĚRU PAPÍRU:
-
škola nemůže zajistit odvoz a nakládku takového množství papíru, které bylo přijato při sběru v říjnu 2017
pro
to jsme nuceni stanovit tato pravidla:
- sběr byl chápán jako sběr žáků z domácností a rodin (výchovný cíl)
- každý žák může v jednom měsíci přinést sběr
maximálně do váhy 100 kg
------------------------
sběr kaštanů a žaludů


------------------------
EduPage


O
d školního roku 2016 / 2017 měníme Webnotes za modernější elektronický systém EduPage. Systém EduPage nabízí množství funkcí - komunikace (rodič-škola), přehledy známek, rozvrhy hodin, jídelníček…a další.


Pro vstup do systému je zapotřebí vyplnit email v níže uvedeném formuláři, na který budou následně odeslány přihlašovací údaje.
FORMULÁŘ - pro registraci do systému EduPage


------------------------
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - poradenské služby


------------------------
Ke kontaktování
JÍDELNY používejte pokud možno e-mail: jidelna@zshelsinska.cz - při odhlašování obědů/svačinek uvádějte: jméno a příjmení, třídu a datum


-----------------------
Obecně závazná vyhláška města Tábora - O školských obvodech spádových základních škol zřízených městem Tábora


-----------------------
Naše škola je zapojena do projektu BOS - bez obav spolu -
registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.
další články a informace:


- doučování matematiky


Orientační běh
- tréninky, leták


TestyTesty - testování nejen pro žáky


Kraje pro bezpečný internet - on-line kvíz o ceny a e-learningové kurzy


linka bezpečí pro děti a mládež


internetová poradna
pro mladé a dospívající


jazyky-online - výuka cizích jazyků; pro děti ; anglická abeceda ; nepravidelná slovesa


MEMOSTATION - výukový program cizích jazyků - ZDARMA


závislost přes počítač - není Vaše dítě gambler?


 

počet návštěv: 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky