...poznáváme životní prostředí našeho sídliště a města... - Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

...poznáváme životní prostředí našeho sídliště a města...

škola > granty, projekty


Projekt EVVO pro žáky 1. stupně „Poznáváme životní prostředí našeho sídliště a města“, finančně podpořeného Jihočeským krajem a městem Tábor v rámci Grantového programu na podporu EVVO pro rok 2008
 
Ve školním roce 2007/2008 se žáci prvních tříd ze ZŠ a MŠ v Helsinské ulici v Táboře aktivně podíleli na realizaci projektu "Poznáváme životní prostředí našeho sídliště a města". Projekt byl rozdělen na pět základních částí.
1. Kde bydlím?    (seznámení se sídlištěm, cesta do školy, důležité instituce na sídlišti)
2. Co roste kolem nás?    (seznámení s nejběžnějšími rostlinami na sídlišti a v okolí, lisování rostlin, herbář)
3. Kdo tu s námi žije?    (seznámení s nejběžnějšími živočichy v okolí)
4. Jak se chováme v přírodě?    (ochrana přírody, chránění živočichové a rostliny)
5. Tábor – po stopách starých příběhů     (nejznámější táborské historické památky)
 
    Díky netradičním výukovým metodám a praktickým úkolům byl projekt pro žáky velmi zajímavý. Zadané úkoly plnili žáci s chutí, se zájmem a radostí.  
Při práci všechny děti poznaly spoustu zajímavých věcí, upevnily si mnoho znalostí a dovedností. Žáci průběžně vytvářeli pracovní sešit , na závěr obdržel každý žák Pamětní list.
Přínosem projektu bylo hlubší poznání svého bydliště, vytváření pozitivního vztahu k místu, kde žáci žijí, přispěl i k ochraně životního prostředí a péči o něj.
Žáky práce na projektu velmi bavila, a proto se rozhodli, že v ní budou pokračovat i v tomto školním roce.
Zkušenosti a získané materiály z projektu využívali a budou i dále využívat pro výuku i ostatní vyučující 1. stupně.

Hana Sládková 

počet návštěv: 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky