...recyklohraní... - Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

...recyklohraní...

škola > granty, projekty


  • Ve školním roce 2009/2010 naše škola obrdžela certifikát k projektu Recyklohraní od společnosti ASEKOL. Jde o tzv. "Enviromentální vyúčtování" - přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace televizí a počítačových monitorů odevzdaných naší školou.


Díky Recklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin
Ve školním roce 2009/2010 jsme odevzdali k recyklaci 13 televizí a 7 monitorů

  • Žáci se díky tomuto projektu dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče. Škola předala k recyklaci také staré televize a monitory z počítačové učebny.

  • Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

  • Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení v rámci projektu.

  • Výsledek studie jednoznačně ukázal, jak je zpětný odběr elektrozařízení přínosný pro životní prostředí.

 

počet návštěv: 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky